Oxygenoterapie

V oblasti přístrojové techniky kyslíkové léčby nabízí naše společnost řadu kvalitních produktů renomovaných světových firem.

Kromě stacionárních kyslíkových koncentrátorů nabízíme i přenosný koncentrátor, který je flexibilním řešením pro aktivní uživatele kyslíku. Více o jednotlivých přístrojích se dozvíte v kategorii Produkty.

Námi dodávané přístroje jsou využívány i v lázeňských zařízeních, v hospicích, domovech pro seniory, atd.

Aktivity naší firmy oslovily tisíce spokojených pacientů s potřebou dlouhodobé domácí oxygenoterapie. Naše zkušenosti s poskytováním služeb pacientům se rok od roku stále prohlubují a my tak získáváme řadů postřehů a cenných zkušeností, které nám umožňují poskytovat stále dokonalejší péči o naše pacienty. Parametry nabízených přístrojů umožňují pacientům komfortní péči o jejich zdraví. S přístrojem je současně dodáváno kompletní příslušenství. Při předávání přístroje je pacient řádně proškolen o správné obsluze přístroje a příslušenství. V případě jakýchkoli jeho dalších dotazů ohledně přístroje jsou mu k dispozici specializovaní technici, kteří pacienty pravidelně navštěvují v jejich domovech. Současně je pacientům k dispozici konzultační a servisní telefonní linka firmy, kde je vždy k dispozici proškolený a odborný personál.

Níže naleznete přílohu „Objednávky na pronájem kyslíkového koncentrátoru“, která se přikládá společně s dalšími potřebnými dokumenty při žádosti o poskytnutí kyslíkového koncentrátoru na zdravotní pojišťovně.

Příloha objednávky na pronájem kyslíkového koncentrátoru Sesam/EverFlo

Oxygenoterapie neboli léčba kyslíkem se nabízí v případě nedostatečného přísunu nebo využívání kyslíku v těle. Kyslík se do těla dostává vdechováním vzduchu, který je dýchacími cestami veden do plic, průdušnicí do průdušek a průdušinek, a odtud do alveolů, ze kterých prochází do plicních kapilár. V kapilárách se kyslík váže na červené krvinky, tímto se krev okysličuje a následně proudí z plic do srdce a pak do celého těla. Takto krev zásobuje buňky kyslíkem a odebírá od nich oxid uhličitý.

Kyslík má napomáhat celkové regeneraci organizmu a zpomalovat jeho stárnutí. Snižuje pocit stresu, posiluje imunitní systém při infekcích a oslabení organizmu, zlepšuje energetický stav organizmu.

Dříve byl kyslík používán při léčbě astmatu, tuberkulózy, ale také moru. Postupně však tato metoda upadala v zapomnění. Svého znovuobjevení se dočkala až ve třicátých letech dvacátého století. „V medicíně se dnes používá jako účinná léčba při akutních poruchách dýchání, u chronických chorob plicích nebo při otravách, tj. tam, kde jde o nedostatečné sycení krve kyslíkem.“

Oxygenoterapie má pomáhat také při bolestech hlavy, psychických problémech, časté nemocnosti, problémech s plícemi a průduškami, zrychlené tepové frekvenci, akné, potížích souvisejících s klimakteriem, ale dokonce i jako pomocná terapie při léčbě rakoviny. Je účinná při odstranění únavy a zlepšení spánku.

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je určena pro nemocné s chronickou respirační insuficiencí (dechovou nedostatečností) vzniklou na podkladě plicních onemocnění, nejčastěji chronické obstrukční plicní nemocí (CHOPN), intersticiálních plicních procesů a dalších chorob. DDOT přináší u nemocných s CHOPN prodloužení a zkvalitnění života. Léčba kyslíkem je pacientům zpřístupněna ve většině případů pomocí kyslíkových koncentrátorů. Kyslík je aplikován obvykle pomocí kyslíkových brýlí (ojediněle obličejovou maskou).

Indikaci DDOT provádí ambulantní či lůžkové pneumologické pracoviště, které je schopné provést kyslíkový test a má o pacientovi dostatek informací, ze kterých vyplývá, že nemocný je v době indikace DDOT ve stabilizovaném stavu. DDOT nelze indikovat nemocným s dušností bez hypoxémie, kuřákům, asociálním a nespolupracujícím jedincům. Ambulantní ošetřující pneumolog kontroluje pacienty na léčbě DDOT v pravidelných intervalech. V případě, že pacient přestal splňovat kritéria DDOT, případně se objevila nutnost změny režimu DDOT (např. potřeba zvýšení průtoku kyslíku), je ošetřující pneumolog povinen zajistit odebrání DDOT, případně změnu průtoku kyslíku. Ukončení DDOT je rovněž indikováno v případě, že pacient začal opět kouřit nebo nedodržuje-li dobu inhalace.

Naše společnost poskytuje pacientům DDOT širokou řadu moderních a technicky vyspělých kyslíkových koncentrátorů. Parametry nabízených přístrojů umožňují pacientům komfortní péči a především možnost léčby v domácím prostředí. Pacient má tak možnost zůstat ve svém známém prostředí, se svými blízkými a věnovat se svým zálibám. I tyto momenty přispívají k urychlení léčby, lepším léčebným výsledkům a celkové pohodě pacienta.

Více o jednotlivých přístrojích se dozvíte v kategorii Produkty. S přístrojem je současně dodáváno kompletní příslušenství. Při předávání je pacient řádně proškolen o správné obsluze jak přístroje tak příslušenství. V případě jakýchkoli jeho dalších dotazů mu jsou k dispozici specializovaní pracovníci, kteří pacienty pravidelně navštěvují. Současně mají pacienti možnost využít telefonní linku naší firmy, kde je vždy k dispozici proškolený a odborný personál.

V případě přijetí do nemocnice či jiného státního léčebného zařízení je potřeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit společnosti Saegeling Medizintechnik, s.r.o. a to na tel. číslech: 548 217 808 nebo 548 217 809.

WWW odkazy