Spánková medicína

Naše firma se zabývá dodávkami kompletního technického vybavení pro vyšetření poruch spánku a pro léčbu samotnou. Konkrétně se tedy jedná o přístroje diagnostické a terapeutické. U terapeutických přístrojů si může lékař potažmo pacient vybrat z velmi širokého sortimentu (přístroje firem Philips Respironics a Heinen und Löwenstein). Kompletní nabídku diagnostických i terapeutických přístrojů naleznete v kategorii Produkty.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Spánková medicína – poruchy spánku

K hlavním typům poruch či onemocnění, s nimiž pacienti přicházejí nebo jsou odesíláni do spánkových laboratoří, patří poruchy spánkového procesu, poruchy dýchání ve spánku, motorické poruchy provázející spánek a konečně i některé poruchy duševní. Poruchy spánku tvoří čtyři hlavní skupiny: insomnie (poruchy usínání, přerušovaný spánek, předčasné probouzení); hypersomnie (zvýšená denní spavost); poruchy řízení rytmu spánku; parasomnie (abnormální události). K významným poruchám spánku patří např. narkolepsie (nepřekonatelné nutkání usnout během dne), noční děsy, somnambulismus (náměsíčnost), syndrom neklidných nohou, spánková apnoe, chrápání apod. Diagnóz spánkové medicíny je dnes známo kolem 140, plnou pětinu z nich tvoří poruchy dýchání ve spánku, především syndrom spánkové apnoe.

Spánková medicína

Syndrom spánkové apnoe

Patří mezi nejčastější poruchy spánku – postihuje 5 až 7 % populace. Trpí jím převážně muži ve věku 40 až 59 let, zejména pak s nadváhou či obezitou. Pro onemocnění jsou charakteristické periodické zástavy dechu během spánku (apnoe) provázené hlasitým chrápáním, poklesem hladiny kyslíku v krvi během spánku a častým probouzením. Zástava dechu je ukončena krátkou probouzecí reakcí (kterou si nepamatujeme), zachrápáním (hlasitým zvukem) a vzestupem srdeční frekvence. Neustálá krátká probuzení (mikroprobuzení) nedovolí usnout hlubokým spánkem a ráno si pacienti stěžují na nevyspalost, neodpočatost a tyto pocity spolu s mikrospánky převládají i přes den.

Podle příčiny zástav dechu se rozlišují tři typy (formy) syndromu spánkové apnoe – obstrukční, centrální a smíšený. Nejčastěji se vyskytuje forma obstrukční, u níž je příčinou zástavy dechu uzavření horních dýchacích cest při zachované aktivitě dýchacích svalů. Jako centrální se označuje syndrom, při němž dechové svaly nedostávají potřebné impulsy z mozku – tato forma je však vzácná. Konečně forma smíšená je způsobena kombinací dvou forem uvedených výše.

Neléčený syndrom spánkové apnoe způsobuje velké množství zdravotních problémů (somatických i psychických) a socioekonomických, neboť významně snižuje nejen kvalitu spánku během noci, ale také kvalitu života během dne. Nemocní se probouzejí neosvěženi spánkem, s pocitem sucha v ústech a často s bolestí hlavy, během dne jsou pak ospalí a trpí sníženou schopností soustředění a poruchami paměti. K nejzávažnějším zdravotním komplikacím syndromu počítáme dopady na kardiovaskulární systém a dále na neuropsychické, metabolické a imunitní funkce.

Optimálně vyšetřený a léčený pacient ztrácí objektivní známky, subjektivní příznaky i komplikace syndromu spánkové apnoe. Úspěšná léčba mu vrací kvalitní spánek.

V léčbě se klade důraz především na nechirurgické (konzervativní) postupy, k nimž patří režimová opatření (redukce tělesné hmotnosti, vyloučení kouření a konzumace alkoholu), farmakoterapie a mechanické rozšíření dýchacích cest pomocí různých ortodontických pomůcek, ale zejména léčba přetlakem, která je často metodou první volby. K přístrojům, které udržují přetlak v dýchacích cestách a tím je udržují průchodné a nedochází k apnoickým pauzám, patří tzv. CPAP systémy (Continuous Positive Airway Pressure) a BiPAP systémy (přístroje s rozdílným inspiračním a expiračním tlakem). Zprůchodněním dýchacích cest po celou dobu spánku je zajištěno dostatečné okysličení krve během spánku a tím klidný a nepřerušovaný spánek.

Léčba přetlakem, která je metodou volby pro léčení těžkých forem obstrukčního syndromu spánkové apnoe i centrálního syndromu spánkové apnoe, je v České republice od roku 1994 hrazena zdravotními pojišťovnami. Za zmínku stojí i možnost řešení problému chrápání či lehkého syndromu spánkové apnoe zákrokem v ORL oblasti. V těchto případech je však nutné před zákrokem posoudit závažnost onemocnění.

Naše společnost Saegeling Medizintechnik, s.r.o. má čest být partnerem a intenzivně spolupracovat s většinou akreditovaných spánkových laboratoří či center v České republice. Ochotně se snažíme vyjít vstříc konkrétním požadavkům spánkových pracovišť a vyhovět také přáním pacientů. Dodávané přístroje pro léčbu spánkové apnoe jsou kvalitní a ověřené produkty světových výrobců na vysoké technické úrovni. Kompletní nabídku diagnostických i terapeutických přístrojů naleznete v kategorii Produkty.

CPAP liga

Dne 30.11.2007 se v hotelu Primavera v Plzni konalo setkání pacientů s poruchami spánku. Hlavním iniciátorem tohoto setkání se stala Prim. MUDr. Jana Vyskočilová ze Spánkové laboratoře TRN kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Odborný program tohoto setkání se zaměřil na témata, která zajímají a oslovují pacienty s širokým spektrem poruch spánku. Mezi hlavní témata přednášek patřilo:

  • Syndrom spánkové apnoe a jeho komplikace
  • Chirurgické zákroky u chrápání a syndromu spánkové apnoe
  • Zásady správné výživy
  • Přístrojová technika a příslušenství pro léčbu syndromu spánkové apnoe

Mezi přednášejícími se objevily jména renomovaných lékařů, kteří se touto problematikou intenzivně a dlouhodobě zabývají na velmi vysoké úrovni. Přínosem byla i možnost diskuze mezi lékaři a pacienty o konkrétních zkušenostech a problémech spjatých s léčbou CPAP/BiPAP systémem.

Celá tato akce byla především spojená s myšlenkou založení pacientské organizace zabývající se poruchami dýchání během spánku, tzv. CPAP ligy. Jako host byl pozván Joachim Russak – bývalý ředitel německé pojišťovny AOK Sachsen a. D. a současně stojí v čele pacientské organizace zabývající se poruchami dýchání během spánku v Sasku „Verein zur Selbsthilfe Schlafapnoe / Schlafstörungen in Sachsen“ a na jejímž vzniku v roce 1998 se podílel.

Na tomto setkání v Plzni se nakonec úspěšně odhlasovalo založení pacientské organizace zabývající se poruchami dýchání během spánku a současně byl zvolen její předseda.

Hlavní náplní organizace je seskupování lidí s podobnou problematikou onemocnění a s tím související možnost předávání si jednotlivých zkušeností, navazování velmi úzké spolupráce mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Organizace přináší členům sociální podporu a vypomáhá ve vyrovnání se s nemocí, její léčbou a překonávání každodenních problémů. Současně se tak zabývá osvětou o problematice spánkové medicíny a je pro všechny členy velkým pomocníkem v řešení spletitých problémů spjatých s poruchami spánku.

WWW odkazy