Celostátní kurz pro laborantky spánk. lab. 2005

2005

Společnost Saegeling Medizintechnik, s.r.o. zaštítila jako jediný sponzor „Celostátní kurz pro laborantky spánkových laboratoří“, který se ve spolupráci s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a Českou asociací sester konal ve dnech 30. září až 1. října 2005 v Průhonicích.

Účelem kurzu bylo seznámit jeho účastníky se základními znalostmi a dovednostmi, které budou předpokladem pro výkon práce laborantky v akreditovaných spánkových laboratořích v České republice.

Program byl tvořen přednáškami našich předních odborníků na problematiku poruch spánku. Bylo nám ctí přivítat Prof. MUDr. Karla Šonku, DrSc., Prof. MUDr. Soňu Nevšímalovou, DrSc., MUDr. Janu Vyskočilovou, Doc. MUDr. Petra Smolíka, CSc., MUDr. Miroslava Moráně, as. MUDr. Viléma Nováka a jiné významné hosty. Odborný program byl pak doplněn o příspěvky laborantek a o praktickou výuku na moderních přístrojích pro spánkové laboratoře, které poskytla naše společnost. Kurz byl garantován Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a Českou asociací sester. Po absolvování kurzu obdrželi účastníci certifikát ČAS.

Více na: sleep-society.cz

Více fotografií v našem fotoalbu