Saegeling Point 2007

2007

Prvotním impulsem pro konání vzdělávacího kurzu SAEGELING POINT 2007 se stal „Celostátní kurz pro laborantky spánkových laboratoří", který se ve spolupráci s českou spolenočností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a českou asociací sester konal ve dnech 30.září až 1. října 2005 v Průhonicích. Po úspěšném průběhu celého kurzu v roce 2005 jsme si předsevzali, že by se podobná setkání mohla stát tradicí. A tak jsme na tento kurz navázali vzdělávací akcí konanou pod záštitou naší společnosti Saegeling Medizintechnik, s.r.o. a názvem SAEGELING POINT. Vzdělávací kurz pro spánkové laboratoře SAEGELING POINT 2007 se konal ve dnech 10. – 12. května 2007 a místem konání se stal Sport-V-Hotel na českomoravském pomezí v Hrotovicích (www.hotel-hrotovice.cz). U zrodu tohoto kurzu jsme stáli společně s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Cílem semináře, který byl určen nejen lékařům, ale hlavně laborantkám a laborantům, bylo seznámit účastníky s aktuálními tématy souvisejícími se spánkovou medicínou a zaměřit se i na stránku praktickou. K tomu sloužilo počítačové a přístrojové vybavení naší firmy.

Kurzu se zúčastnilo téměř 100 odborníků pracujících ve spánkových laboratořích z České republiky, Slovenska i Německa a zazněly na něm dvě desítky přednášek. Jmenujme alespoň některé okruhy témat, které na přednáškách zazněly: syndrom spánkové apnoe a jeho léčba, diagnostika poruch spánku: polygrafie a polysomnografie, různé přístupy v léčbě poruch spánku a to dle odlišných spřátelených oborů, které se poruchami spánku taktéž zabývají, jako je neurologie, pneumologie, othorinolaringologie, psychiatrie a jiné. Neboť dopady syndromu spánkové apnoe se dotýkaji i neuropsychických, metabolických a imunitních funkcí.

Naše firma zde měla příležitost představit přístrojové novinky na poli spánkové medicíny. K těmto patří polygrafický přístroj MiniScreen 12 a digitální monitor SenTec.

Firma Saegeling Medizintechnik, s.r.o. zde taktéž představila edukační film, jehož cílem je zlepšit informovanost pacientů a vysvětlit problematiku syndromu spánkové apnoe a tím také ulehčit a zkvalitnit práci lékařů a sester spánkových laboratoří. Ve spánkové medicíně totiž platí, že o úspěchu léčby rozhoduje především pacient a míra jeho spolupráce při léčbě. Tento film pak naše firma poskytuje všem spánkovým laboratořím i dalším příbuzným pracovištím, která o něj projeví zájem.

Na závěr celého dvoudenního programu byl zařazen workshop, který byl směrován především sestrám a laborantkám spánkových laboratoří. Zdravotní sestry akreditované spánkové laboratoře v německém Sebnitz zapojily figuranta na polysomnograf a bylo možné diskutovat o nejrůznějších problémech souvisejících s prováděním noční monitorace. Vzdělávací akce „SAEGELING POINT 2007“ přinesla dostatek možností nejen k získání nových informací, ale i k rozvoji spolupráce mezi jednotlivými pracovišti zabývajícími se problematikou poruch spánku..

Více fotografií v našem fotoalbu