Saegeling Point 2009

SAEGELING POINT 2009, vzdělávací konference pro spánkové laboratoře úspěšně navázala na společné setkání před dvěmi lety. Opět v příjemném prostředí městečka Hrotovice na Vysočině se ve dnech 14. – 16.  května se setkala řada odborníků pracujících ve spánkových centrech a laboratořích v České republice, na Slovensku a v Německu. Celá akce se konala za souhlasu České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, jež sdružuje lékaře, psychology, biology, střední zdravotnické pracovníky, studenty, učitele a vědecké pracovníky v oboru spánku a bdění.

Čestným hostem konference byl prof. Dr. med. Jürgen Fischer – ředitel organizace Institut für Rehabilitationsforschung an der Klinik Norderney a exprezident Německé spánkové společnosti, který pronesl přednášku na téma Zajištění kvality ve spánkové medicíně: Akreditace spánkového zdravotnického centra.

Cílem vzdělávací konference SAEGELING POINT 2009 bylo seznámit pracovníky spánkových center a laboratoří s aktuálními tématy souvisejícími se spánkovou problematikou. Program byl rozčleněn na bloky odborných přednášek, během nichž zaznělo téměř 30 příspěvků odborníků na spánkovou medicínu. Velká pozornost byla kladena na praktickou část, kdy pro účastníky byly organizovány workshopy, během kterých pracovní skupiny diskutovaly, demonstrovaly své zkušenosti a konzultovaly praktické poznatky ze svých pracovišť. Dalším bodem workshopů byla i praktická ukázka zapojování senzorů, lepení elektrod pro noční polysomnografické vyšetření z pohledu sestry neurologického a pneumologického zaměření. Praktický postup byl aplikován současně na dvou „pacientech“.

Vzdělávací konference pro spánkové laboratoře SAEGELING POINT 2009 zaznamenala oproti minulému ročníku opět vyšší účast návštěvníků. Co je velmi potěšující, zvýšil se počet aktivních přednášejících, a to jak z řad lékařů, tak sester. Je tedy zřejmé, že spánková medicína je neustále aktuálním tématem, a tím pádem obdobná setkání mají své opodstatnění z pohledu získávání nových informací a výměny zkušeností mezi spánkovými pracovišti.