Saegeling Point 2011

2011

Vzdělávací konference pro spánkové laboratoře SAEGELING POINT 2011 je již čtvrtou konferencí, organizovanou firmou Saegeling Medizintechnik, s.r.o. jako setkání širokého pole odborníků ve spánkové medicíně. Stalo se již milým pravidlem, že každý druhý rok se můžeme velmi intenzivně setkávat nad širokou řadou aktuálních poznatků v tomto oboru, který stále jako jeden z novějších s sebou přináší řadu nových otázek a mezníků k zamyšlení.

Tato vzdělávací konference vždy kladla důraz na propojení teoretické části s praktickými workshopy a ne jinak tomu bude i tentokrát. Mnohé lze pak realizovat za pomocí kompletní nabídky přístrojové 2011techniky, kterou firma Saegeling Medizintechnik, s.r.o. nabízí a k těmto účelům velmi ráda poskytne.

Vzdělávací konference SAEGELING POINT 2011 se tentokrát koná ve dnech 12. – 14. května 2011 v Choceradech u Prahy.

Těšíme se na viděnou!