Saegeling Point 2013

Pro naši společnost Saegeling Medizintechnik, s.r.o. bylo milou povinností a novou výzvou pokračovat v úspěšném „tažení“ organizování vzdělávací konference pro spánkové laboratoře Saegeling Point 2013. Tento ročník se konal v termínu 9.-11.5.2013 ve velmi známé a hlavně malebné moravské obci Velké Bílovice. Opět jsme se snažili maximálně propojit teorii a praxi. V odborné části zazněly přednášky s tématy nových postřehů ve spánkové medicíně, dále propojení spánkové medicíny na obory neurologie, ORL a kardiologii. O vysokou úroveň přednášek se postarali velmi kvalitní a fundovaní odborníci z České republiky, Slovenska a Chorvatska, kterým samozřejmě patří naše velké a upřímné poděkování za jejich aktivní příspěvky. V neposlední řadě byla podstatná část programu věnována ventilaci – a sice např. ventilačním módům, indikačním kritériím a technickým možnostem vč. nastavování přístrojů. V praktické části byly konány workshopy s tématy manuální titrace, aplikace diagnostických systémů a velmi zajímavá část patřila správnému výběru masky pro pacienty při indikaci CPAP/BiPAP přístrojů.

Tento ročník byl velmi úspěšný co do počtu účastníků, kterých přijelo téměř 120! Stále zvyšující se zájem o vzdělávací konferenci Saegeling Point nás samozřejmě velmi těší, ale samozřejmě velmi zavazuje. Je pro nás absolutně prioritní, aby i následující ročníky nadále oslovovaly naše zákazníky a obchodní partnery minimálně v takové míře jako dosud. Proto už nyní přemýšlíme nad dalším uspořádáním této akce, aby se účastníci mohli těšit, co nového a zajímavého pro ně opět připravíme a snad i překvapíme.