BiPAP® systém AutoSV™ Advanced

Systém BiPAP autoSV Advanced je speciálně navržen, aby se stal nejlepší volbou pro léčbu poruch dýchání při spánku u pacientů trpících CHF. Kombinuje v sobě mnoho technologií, které rozeznávají měnící se požadavky na tlak a reagují na ně, a je klinicky dokázáno, že léčí jak obstrukční, tak centrální hypopnoe a apnoe – a podstatným způsobem snižuje počet s nimi souvisejících probuzení.

V průběhu Cheynova-Stokesova dýchání nastávají fáze “zeslabování” a “zesilování” dýchání, jak se u pacientů střídají údobí hyperventilace a apnoe.

Poruchy dýchání ve spánku při CHF – komplexní vztah Tradiční metody pro léčení poruch dýchání ve spánku u pacientů s CHF měly jen omezený úspěch, protože přítomnost SDB u pacienta s CHF se vyvíjí, jak nemoc postupuje. Pacient může začít s obstrukční spánkovou apnoe – což je dlouhodobé přerušení dýchání způsobené fyzickým uzávěrem dýchacích cest. Pak může postoupit k typu centrální spánkové apnoe, kterému se říká Cheynovo-Stokesovo dýchání (CSR) – což je abnormální průběh dýchání charakteristický střídáním fází zeslabování a zesilování dýchání, jehož výsledkem je střídání období apnoe a hlubokého rychlého dýchání. Léčba obstrukční spánkové apnoe pomocí terapeutických zařízení, které zajišťují trvalý přetlak (CPAP) se stala standardní péčí. Cheynovo-Stokesovo dýchání však nereaguje dobře na tento druh terapie. Proto je nutné vytvořit terapeutický protokol, který se speciálně vypořádá s dynamickou povahou poruch dýchání ve spánku u pacientů s CHF.

Pokud Cheynovo-Stokesovo dýchání zůstává neléčeno, může vést k abnormalitám v krevních plynech, k probouzecí reakci, ke zvýšenému tonu sympatického nervu a ke kardiovaskulárním následkům, jako je zesílený srdeční stah a kolísání tepové frekvence a krevního tlaku.

Vedle kvalitní tlakové podpory a schopnosti načasování, nabízí systém BiPAP autoSV Advanced také volitelné zvlhčování s vyhříváním a zabudované zařízení pro ukládání digitálních dat, které poskytuje informace potřebné pro software pro správu dat Encore® Pro. To umožňuje, aby se specialisté na spánkovou terapii zúčastnili péče o pacienty s CHF ve všech fázích jejich nemoci. Jak systém BiPAP autoSV Advanced pracuje? Pokud má zařízení poskytovat optimální terapii jak pro OSA, tak pro Cheynovo-Stokesovo dýchání, musí být nejprve schopné vystopovat změny v dýchání, a to pro každý dech, a reagovat na ně. Systém BiPAP autoSV Advanced používá technologii Digital Auto-Trak™ Sensitivity pro sledování dýchání pacienta a potom automaticky upravuje přiváděný tlak tak, aby byla terapie pohodlnější – a efektivnější. Funkce Digital Auto-Trak umožňuje, aby systém BiPAP autor Autoadvanced přepínal mezi inspiračním tlakem a exspiračním tlakem na základě vlastního průběhu dýchání pacienta a ne podle předem stanoveného modelu. Tento přístup je zejména užitečný při léčbě fází zesilování a zeslabování v případě Cheynova-Stokesova dýchání, protože Digital Auto-Trak může omezit asynchronnost cyklu, což je faktor způsobující nepohodlí pacienta a zvýšení dechové práce.

Při léčbě obstrukční spánkové apnoe u pacientů s CHF funguje systém BiPAP autoSV Advanced jako konvenční zařízení pro CPAP nebo BiPAP. Ale jakmile zařízení detekuje Cheynovo-Stokesovo dýchání, použijte okamžitě algoritmus a změní terapii zvýšením tlakové podpory v průběhu hypopnoe nebo apnoe. To pomáhá přerušit cyklus střídajících se období apnoe a hyperventilace. Algoritmus umožňuje, aby se tlak vrátil na minimální požadovaný terapeutický tlak, jakmile se ventilace znormalizuje, takže je pacient vystaven velmi nízkému nitrohrudnímu tlaku.

Prospekt produktu v PDF formátu

K přečtení PDF souborů můžete použít PDF FoxitReader.