RUSleeping™ RTS

RUSleeping™ RTS je objektivní screeningový přístroj, který poskytuje naměřené výsledky v reálném čase a je možné jej použít v domácím prostředí pacienta. Přístroj umožňuje zjistit počet apnoických událostí v průběhu času. Na základě těchto výsledků je možno přistoupit k dalšímu monitorování pacienta na klinice. Přístroj může zároveň pomoci překonat pacientovu nechuť k celkovému PSG v nemocničním zařízení a tímto může být pacient přiblížen o jeden krok k diagnostikování a následnému efektivnímu léčení.

Tento lehký a kompaktní přístroj poskytuje průběžné zaznamenávání apnoických událostí. Ovládání přístroje je jednoduché a samotný přístroj je schopný opětovného použití. K provedení měření není potřeba žádné další příslušenství či elektrické napájení. Instrukce podávané pacientovi jsou stručné a jednoduše pochopitelné.Přístroj se připne klipem k pacientovu oděvu, k polštáři, popř. položí na noční stolek. Pacient si nasadí nosní kanylu a vloží baterii do jednotky. Respirační tlak průtoku vzduchu nosem je snímán pomocí nosních brýlí a přístroj začne zaznamenávat případné apnoické události. Pokud průtok vzduchu poklesne o více než 50 % po dobu delší než 10 vteřin je tato událost vyhodnocena jako apnoe a zaznamenána v přístroji. Po probuzení je možné zobrazit celkový počet apnoických událostí, popř. rozložení těchto událostí do jednotlivých hodin, po které pacient spal. Přímo z LCD přístroje je možné ihned výsledky interpretovat.

RUSleeping™ RTS je objektivní přístroj, který je navržen pro možné použití s ostatními subjektivními screeningovými metodami, jako jsou dotazníky a zápisky. Společně jsou schopny dodat zevrubný screening, který může pomoci stanovit nutnost celkové PSG.

Charakteristické rysy:

  • LCD zobrazuje:
  • průměrný počet apnoických událostí za hodinu,
  • celkový počet apnoických událostí za noc,
  • počet apnoických událostí v jednotlivých hodinách.
  • Vyspělá technologie snímání průtoku.
  • Opětovně použitelný.
  • Okamžitý výstup, bez potřeby jakýchkoliv obslužných programů.
  • Viditelný ukazatel stavu na LCD.
  • Doba záznamu až 9 hodin.
  • Schopnost vyhodnocení chyby (pokud není kanyla na svém místě, popř. přístroj nesnímá adekvátní průtok vzduchu po dobu 12 minut, objeví se chybné hlášení na LCD pro každou hodinu záznamu, ve které tyto problémy přetrvávaly).

Vyvolání naměřených hodnot jedním tlačítkem.

Prospekt produktu v PDF formátu

K přečtení PDF souborů můžete použít PDF FoxitReader.