Diagnostický systém MiniScreen 4

MiniScreen 4 je screeningový systém pro rychlé, spolehlivé a cenově dostupné vyšetření poruch dýchání během spánku. Tento systém je určen pro ambulantní i klinické použití.

Systém MiniScreen 4 umožňuje diagnostiku syndromu spánkové apnoe. Data jsou kontinuálně zaznamenávána pro 4 kanály po dobu minimálně 10 hodin. MiniScreen 4 umožňuje klasifikaci apnoe, hypopnoe, cheyne-stokes dýchání a změny v dýchání vyhodnocením dechové křivky. Dále rozpozná pokles saturace, pulzní variaci a artefakty. Vyhodnocení lze dokumentovat pomocí přehledných grafů zobrazujících noční průběh dýchání, saturace a tepovou frekvenci. Zároveň udává informaci o počtu a délce trvání jednotlivých událostí.

 

Z těchto snímačů a snímačů umístěných přímo v akviziční jednotce získáte výsledné 4 kanály:

  • průtok nosem
  • chrápání
  • SpO2
  • tepová frekvence

Prospekt produktu v PDF formátu

K přečtení PDF souborů můžete použít PDF FoxitReader.