Diagnostický systém MiniScreen Plus

MiniScreen Plus je nejnovější polygrafický systém pro rychlé, spolehlivé a cenově dostupné vyšetření poruch dýchání během spánku. Tento systém je určen pro ambulantní i klinické použití.

Systém MiniScreen Plus umožňuje nejen diagnostiku syndromu spánkové apnoe, ale také kontrolu tlaku CPAP / Bilevel. Data jsou kontinuálně zaznamenávána deset kanálů po dobu minimálně 10 hodin. Vyhodnocovací software určený pro MiniScreen Plus, MiniScreen Viewer umožňuje automatickou klasifikaci apnoe (centrální, obstrukční, smíšená) a hypopnoe, rozpozná pokles saturace, změny v dýchání a artefakty. Vyhodnocení lze dokumentovat pomocí přehledných grafů zobrazujících noční průběh dýchání, saturace, thorakální a abdominální úsilí, polohu těla a tepovou frekvenci. Zároveň udává informaci o počtu a délce trvání jednotlivých událostí, stejně jako případných poruch souvisejících s polohou těla.

Z těchto snímačů a snímačů umístěných přímo v akviziční jednotce získáte výsledných 10 kanálů:

  • průtok nosem
  • chrápání
  • SpO2
  • tepová frekvence
  • pulsní vlna
  • poloha těla
  • abdominální dechové úsilí
  • thorakální dechové úsilí
  • intenzita osvětlení
  • CPAP/BiLevel tlak

Prospekt produktu v PDF formátu

K přečtení PDF souborů můžete použít PDF FoxitReader.