Philips Respironics V60

Philips Respironics V60 užívá Auto-Trak technologii k tomu, aby pomohl zajistit synchronizaci přístroje s dechovým vozcem pacienta a tím zajistil přijetí terapie. Auto-Trak technologie je navržena k tomu, aby uspokojila specifické výzvy z oblasti NIV. Funkce Auto-Trak tedy zajišťuje optimální synchronizaci přístroje s pacientem tváří v tvář dynamickým změnám úniku z okruhu a změnám potřeb pacienta poskytováním Auto-adaptativní kompenzace úniku a algoritmem zajišťujícím velice precizní trigrování a cyklování každého dechu.

Úspěch NIV velice často závisí na rychlosti a jednoduchosti zahájení léčby. V60 podporuje tento kritický krok barevným dotykovým displejem a předdefinovanými nastaveními pro Philips Respironics masky určené pro nemocniční prostředí. Proces spočívá v tom, že vyberete nastavení a V60 provede automatickou kalibraci průtokové charakteristiky pro přesnější monitorování a optimální terapii pacienta.

Philips Respironics V60 Vám současně pomůže posunout standard NIV tím, že splní potřeby širšího okruhu pacientů. Přístroj je navržen tak, aby umožňoval ventilovat i pediatrické pacienty a je vybaven několika typy funkcí:

  • AVAPS dodává zvolený dechový objem při tlakově řízené ventilaci. To poskytuje záruku zvoleného dechového objemu stejně jako objemově řízená ventilace s bezpečností, kterou nabízí ventilace řízená tlakově.
  • CPAP s funkcí C-Flex nabízí tři úrovně dechové úlevy při výdechu pacienta. Tato volba vede ke zlepšení kvality spánku a pohodlí pacienta, zvýšení flexibility a zlepšení tolerance k léčbě.
  • PCV může být použit v okamžiku, kdy je požadována větší kontrola nad dechovým vzorcem pacienta.
  • V neposlední řadě, možnost invazivní ventilace pacienta s tímto systémem poskytuje lékaři větší flexibilitu v pojetí léčby.

Prospekt produktu v PDF formátu

Prospekt funkce Auto-TRAK v PDF formátu

Prospekt funkce AVAPS v PDF formátu

K přčtení PDF souborů můžete použít PDF FoxitReader.