Dodáváme zdravotnické přístroje nepostradatelné pro léčbu pacientů

Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Ventilátor určený pro tzv. dvouúrovňovou ventilaci při léčbě obstrukční spánkoé apnoe

BiPAP S/T System One

BiPAP S/T System One je přístroj určený k zajištění neinvazivní podpory dýchání při léčbě obstrukční spánkové apnoe. Je vhodný pro dospělé nebo děti starší 7 let s hmotností více než 18 kg. Zařízení lze použít v nemocničním i v domácím prostředí.
Dvouúrovňová ventilace funguje tak, že během léčby přístroj snímá dechové úsilí pacienta takovým způsobem, že monitoruje proudění vzduchu v pacientském okruhu. Poté nastavuje svůj výstup tak, aby podpořil nádech a výdech co nejlépe. Při nadechování poskytuje vyšší IPAP tlak (inspirační pozitivní přetlak v dýchacích cestách) a pi vydechování poskytuje nižší EPAP tlak (exspirační pozitivní přetlak v dýchacích cestách). 
Přístroj je také možné nastavit pouze na jednu úroveň tlaku = CPAP terapie (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách).