Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Diagnostika prsu s možností provádění cílené biopsie v prostředí magnetické rezonance

DynaCAD Breast

DynaCAD Breast je moderní systém pro diagnostiku prsu a provádění biopsie přímo v prostředí magnetické rezonance. Obsahuje celou řadu automatických nástrojů pro zobrazení 2D a 3D snímků, což usnadňuje rozhodování o postupu léčby. Vylepšená počítačová grafika zobrazuje ilustrace polohy pacienta, cílové oblasti, jehly a nastavení zařízení.
Přístroj je vybavený dvěma displeji, data je možné sdílet v rámci nemocniční sítě. Samozřejmostí je archivace dat. Trojrozměrné zobrazení ložiska nálezu umožňuje přesně a cíleně provést biopsii. Jednotlivé zkoumané oblasti lze od sebe oddělit a popsat je detailněji.