Dodáváme zdravotnické přístroje nepostradatelné pro léčbu pacientů

Aktuality

Podíleli jsme se na pořízení kyslíkových koncentrátorů, které pomohou potřebným

13. ledna 2021

Těší nás, že jsme se mohli zúčastnit společné akce, v rámci které se nakoupily na dobrou věc 3 kyslíkové koncentrátory pro dlouhodobou oxygenoterapii v celkové částce 75 000 Kč. 

Terapie pomocí těchto přístrojů je určena k léčbě nemocných s chronickou respirační insuficiencí vzniklou na podkladě plicních vaskulárních onemocnění, některých onemocněních hrudní stěny (těžká kyfoskolióza hrudní páteře) a některých neurologických poruch (myopatie, neuropatie).

Kyslíkové koncentrátory budou pomáhat v Podkrušnohorské nemocnici následné péče Litvínov, v Domově pro seniory Naděje a v Domácím hospici sv. Terezie z Braňan. 

Celý článek: https://hcverva.cz/clanek.asp?id=Kyslikove-koncentratory-budou-slouzit-siroke-verejnosti-9855