Nabídka produktů

Elisa 300

Kompaktní turbínový ventilátor pro invazivní i neinvazivní ventilační terapii dospělých a dětí od 8 kg

Detail

Elisa 500

Kompaktní turbínový ventilátor určený pro invazivní i neinvazivní terapii dospělých a dětí nad 8 kg

Detail

Elisa 600

Ventilátor pro akutní péči vhodný pro invazivní i neinvazivní terapii dospělých, dětí od 3 kg a novorozenců od 2 kg

Detail

Leon

Anesteziologický přístroj s režimy IMV, S-IMV, PCV, S-PCV, PSV, HLM, Man./Spont., v provedení pro zavěšení na stěnu či strop

Detail

Leon Plus

Anesteziologický přístroj s režimy IMV, S-IMV, PCV, S-PCV, PSV, HLM, Man./Spont., v provedení pro zavěšení na stěnu či strop

Detail

Philips Respironics V60

Ventilátor primárně určený pro NIV s možností krátkodobé invazivní ventilace pacientů od 20 kg

Detail

Trilogy 202

Přenosný ventilátor určený především pro neinvazivní ventilaci pacientů od 5 kg

Detail

Sedaconda

Podání inhalační anestézie pacientovi na akutním lůžku

Detail

Quadtrode Neonatal

Adhesivní podložka se čtyřmi integrovanými EKG elektrodami upravená pro dětské pacienty

Detail

Quadtrode Adult

Adhesivní podložka se čtyřmi integrovanými EKG elektrodami pro získání vysoké úrovně signálu v MR

Detail

Quadtrode CV

EKG elektrody na samostatných adhesivních podložkách pro kardiovaskulární vyšetření v MR

Detail

Expression IP5

Externí 19″monitor pro přístroje Expression MR200 a MR400 (monitory vitálních funkcí)

Detail