Podněty / Suggestions / Anregungen

Hlavními cíli naší společnosti je důvěra, serióznost a dlouholetá spokojenost našich zákazníků. Pokud máte nějaké návrhy, podněty či připomínky, budeme Vám vděčni, když nám je sdělíte. Jedině tak můžeme dosáhnout našich cílů a neustále zlepšovat naše služby pro Vás. Vaši reflexi na naši práci nám prosím můžete kdykoli zaslat na emailovou adresu jednatele společnosti leona.behanova@saegeling-mt.cz.
Upřímně Vám děkujeme. S úctou Váš Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

Main goals of our company are trust, seriousness and long-term satisfaction of our customers. If you have any suggestions or comments, we will be grateful if you let us know. This is the only way we can achieve our goals and constantly improve our services for you. You can send us your reflection on our work at any time to the email address of company Managing Director leona.behanova@saegeling-mt.cz.
Thank you very much. Sincerely, Your Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

Die Hauptziele unseres Unternehmens sind Vertrauen, Ernsthaftigkeit und langfristige Zufriedenheit unserer Kunden. Wenn Sie Anregungen, Vorschläge oder Kommentare haben, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dies mitteilen. Nur so können wir unsere Ziele erreichen und unsere Dienstleistungen für Sie ständig verbessern. Sie können uns Ihre Reflexion über unsere Arbeit jederzeit an die E-Mail-Adresse von Geschäftsführerin leona.behanova@saegeling-mt.cz senden.
Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Ihre Saegeling Medizintechnik, s.r.o.