Dodáváme zdravotnické přístroje nepostradatelné pro léčbu pacientů

Aktuality

Doporučení věnovat zvýšenou pozornost dodržování pokynů výrobce

27. března 2020

Vážení uživatelé námi dodávaných zdravotnických prostředků,

v souvislosti s aktuální situací COVID-19 doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dodržování pokynů výrobce týkajících se používání a především čištění zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, uvedených v příručce pro uživatele (návodu k použití) či v příručce pro poskytovatele zdravotních služeb.

Používání terapeutických přístrojů s ohledem na změnu zdravotního stavu v případě nákazy COVID-19 konzultujte vždy se svým ošetřujícím lékařem.

Váš Saegeling Medizintechnik, s.r.o.