Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Přístroj nejen pro ověření spánkové apone, ale i kardio-respiračních poruch (použitelný i v domácím prostředí)

Alice PDx

Alice PDx je přenosný přístroj určený nejen pro screening obstrukční spánkové apnoe, ale také dalších kardio-resporačních poruch, jelikož je možné k přístroji připojit dva volitelné moduly EKG a EEG/ExG. Přístroj je možné použít i v příjemném domácím prostředí. Mezi standardní vybavení patří abdominální (břišní) a thorakální (hrudní) senzory dechového úsilí, saturační čidlo, tlakový a termistorový flow senzor.  

  • Volitelný EKG modul – podporuje tří až pěti svodové zapojení EKG. Tyto naměřené EKG kanály pomáhají vyhodnotit OSA u pacientů, kteří mohou trpět kardio-vaskulárním onemocněními.
  • Volitelný ExG modul pojme 13 elektrod, poskytuje 4 EEG/EOG svody, 3 EMG bipolární svody, 2 referenční svody a 1 zemnící svod. Toto zapojení umožňuje aplikaci pro pokročilou analýzu spánku.

 

Produktový dokument