Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Podání inhalační anestézie pacientovi na akutním lůžku

Sedaconda

Systém Sedaconda byl vyvinut jako náhrada drahých a komplexních anesteziologických přístrojů jejichž použití u akutního lůžka je značně komplikované. Sedaconda je kompaktní zdravotnický prostředek, který se vkládá namísto HME filtru do pacientského dýchacího okruhu mezi Y-díl a ET/TS kanylu. Sedaconda obsahuje unikátní miniaturní výparník a reflektor, který umožňuje pododávat pacientovi isofluran a sevofluran jednoduchým a efektivním způsobem. Díky jednoduchému a inovativnímu designu je spotřeba inhalovaného volatilního anestetika velmi nízká. Více než 90% vydechovaného anestetika je zadrženo uhlíkovým filtrem během exspirace a je vráceno zpět pacientovi. Schopnost takto snížit spotřebu anestetik je jedním z mnoha přínosů systému Sedaconda.

Systém Sedaconda je určen k jednorázovému použití a měl by být vyměněn po 24 hodinách. Je k dispozici ve dvou velikostech, Sedaconda ACD-S (50 ml mrtvý prostor) a Sedaconda ACD-L (100 ml mrtvý prostor). Minimální dechový objem pro použití Sedaconda ACD-S je 200 ml a 350 ml pro Sedaconda ACD-L.

Přínosy pro lékaře

  • Efektivní alternativa k současné IV sedaci pacientů
  • Omezení rozvoje závislosti pacientů na IV sedačních látkách
  • Možnost podávání Isofluran / Sevofluran – dle požadavku lékaře
  • Nízká spotřeba inhalovaných volatilních anestetik
  • Kompatibilní použití v kombinaci s většinou typů stávajících ventilátorů
  • Při vložení do pacientského okruhu nahrazuje HME filtr
  • V klinické praxi používáno více než deset let (>500 000 použití)
Produktový list
Návod k použití v ČJ