Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Kompaktní turbínový ventilátor pro invazivní i neinvazivní ventilační terapii dospělých a dětí od 8 kg

Elisa 300

Turbínový ventilátor pro všestranné použití v intenzivní a intermediární péči (JIP, NIP…). Kromě standardních ventilačních režimů je možné zvolit také další speciální ventilační režimy, například CPR (pohotovostní režim pro ventilaci při kardiopulmonální resuscitaci), ALPV (adaptivní ventilační režim s ochranou plic), PC APRV (ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách) a HFOT (vysokoprůtoková oxygenoterapie). Kapnometrii je možné měřit technologií Sidestream nebo Mainstram. Standardně je vybaven integrovanou tryskovou nebulizaci. Design ventilátoru je koncipován tak, aby byla umožněna snadná hygiena a prevence křížové kontaminace (například LCD bez otočných tlačítek, zaoblené rohy…).

Přínosy pro uživatele

  • Příjemné uživatelské rozhraní – dotykový displej s uživatelským rozhraním poskytuje snadné a intuitivní ovládání přístroje přes dotykovou obrazovku. Na displeji je umístěný panel okamžitého náhledu, který monitoruje nejdůležitější parametry ventilace a graficky zřetelně na první pohled zobrazí odchylky od nastavených limitů.
  • Nízké provozní náklady – všechny důležité komponenty jsou celoživotní včetně kyslíkového čidla, modulární systém ventilů a flow senzoru je autoklávovatelný.

Technická specifikace

  • Vrcholový inspirační průtok až 300 l/min.
  • 12,1 palcový dotykový displej
  • Možnost volitelné HFOT
  • CO2 senzor sidestream/mainstream
  • Trysková nebulizace, volitelně rozhraní pro Mesh nebulizaci
  • Možnost dvou baterií = až 200 minut provozu
  • Funkce APD – automatická detekce pacienta