Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Detektor feromagnetických předmětů, který se upevňuje vně dveří před vyšetřovnu MR

Ferroguard Assure Entry Control

Ferroguard Assure Entry Control je unikátní detektor feromagnetických předmětů. Upevňuje se po obou stranách dveří vedoucích do vyšetřovny magnetické rezonance. Detektor poskytuje včasné vizuální varování – dříve než feromagnetické předměty dosáhnou prahu dveří (zóna IV). Sytém varuje uživatele pomocí intuitivní červené, žluté a zelené barvy. Vychází tak z univerzálního „semaforového“ systému. V případě, že feromagnetický předmět dosáhne prahu dveří, detektor upozorní vizuální varování společně s akustickým výstražným signálem.
Feromagnetický předmět vnesený do prostor MRI může být do magnetické rezonance vtažen vysokou rychlostí. Tento jev může mít za následek zranění pacientů i personálu nebo může způsobit škody na zařízení, což může mít za následek nákladné časové prodlení provozu magnetické rezonance v důsledku nutných oprav. Tradiční screeningové metody nejsou tolik spolehlivé. Jsou totiž subjektivní, kladou velkou odpovědnost na profesionální přístup a vyžadují plnou spolupráci pacienta.

Technická specifikace sondy a senzorů typu FLUXGATE

  • Měření magnetické indukce v řádu nT až μT.
  • Teplotní závislostí okolo 30 ppm/K.
  • I nejcitlivější magnetické senzory pracující při pokojové teplotě.
  • Využívají nelineární magnetizační křivku ferromagnetického jádra.

Provozní podmínky Ferroguard Assure

  • Může být provozován pouze v interiéru.
  • Může být provozován v jakékoliv výšce až do 2 000 m nad hladinou moře.
  • Teplota okolního prostředí 5°C až 40°C, vlhkost 20% až 90% (nekondenzující).
  • Přípustný rozsah napětí 100 VAC až 240 VAC, 47-63 Hz.