Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Detekujte i ty nejmenší možné feromagnetické hrozby pro MR

Ferroguard Screener

Ferroguard Screener je jediný komerčně dostupný detektor feromagnetických předmětů (FMD), který používá Fluxgate magnetické senzory, které dnes patří nejcitlivějším. Slouží k měření velmi slabých magnetických polí, kde již nepracují magnetorezistivní snímače (AMR) ani Hallovy sondy.
Feromagnetické detekční systémy jsou velmi účinné nástroje k identifikaci feromagnetických předmětů, které nebyly objeveny konvenčními metodami. Malý feromagnetický předmět, nezjištěný při screeningu, se může stát rychle se pohybujícím projektilem při vstupu do magnetického pole přístroje magnetické rezonance. Tato skutečnost může mít velmi vážné následky. Detektor Ferroguard Screener zajišťuje univerzální, rychlou, objektivní a spolehlivou detekci feromagnetických materiálů.  

Technická specifikace sondy a senzorů typu FLUXGATE

  • Měření magnetické indukce v řádu nT až μT.
  • Teplotní závislostí okolo 30 ppm/K.
  • I nejcitlivější magnetické senzory pracující při pokojové teplotě.
  • Využívají nelineární magnetizační křivku ferromagnetického jádra.

Provozní podmínky Ferroguard Screener

  • Může být provozován pouze v interiéru.
  • Může být provozován v jakékoliv výšce až do 2 000 m nad hladinou moře.
  • Teplota okolního prostředí 5°C až 40°C, vlhkost 20% až 90% (nekondenzující).
  • Přípustný rozsah napětí 100 VAC až 240 VAC, 47-63 Hz.