Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Neonatální ventilátor rozšířený o automatické řízení frakce kyslíku s uzavřenou smyčkou

Leoni Plus CLAC

Leoni Plus CLAC je ventilátor pro dlouhodobou ventilaci velmi malých, předčasně narozených dětí, novorozenců a dětí s hmotností do 30 kg. Kromě základních ventilačních režimů CPAP, IPPV / IMV, S-IPPV a SIMV má také dva režimy ventilační tlakové podpory PSV.
V režimech asistované ventilace je k dispozici ventilace s objemovým limitem a ventilace s objemovou zárukou. Velmi výkonný integrovaný vysokofrekvenční modul Leoni HFO pracuje na principu dvojité membrány, je vhodný pro pacienty do 12 kg, vysokofrekvenční rozsah se pohybuje v rozmezí 5 až 20 Hz.
Přístroj obsahuje unikátní techlogogii CLAC, která automaticky upravuje inspirační frakci kyslíku (FiO2) v inspiračním plynu a tím zefektivňuje práci klinického lékaře. Vše se nastavuje přes uživatelské rozhraní ventilátoru. Přístroj neustále sleduje potřeby a stav pacienta a dle lékařem nadefinovaných hodnot kontinuálně upravuje odpovídajícím způsobem nastavení obsahu kyslíku ve vdechovaném plynu. Automatické ovládání je možné kdykoliv vypnout. 

Přínosy pro uživatele

  • Kromě základních režimů CPAP, IPPV / IMV, S-IPPV a SIMV má také dva režimy ventilační tlakové podpory PSV.
  • V režimech asistované ventilace je k dispozici ventilace s objemovým limitem a ventilace s objemovou zárukou. Velmi výkonný integrovaný vysokofrekvenční modul Leoni HFO pracuje na principu dvojité membrány, je vhodný pro pacienty do 12 kg, vysokofrekvenční rozsah se pohybuje v rozmezí 5 až 20 HZ.
  • Velmi výkonný ventilátor – vysoce účinná HFOV vyhovující nejnáročnějším požadavkům na neonatální intenzivní péči.
  • Snadné ovládání – intuitivní ovládání pomocí 12″ barevnému dotykovému LCD displeji nebo pomocí ovládacího knoflíku.
  • Rychlá orientace v datech – všechna základní nastavení, odečty, křivky a další grafické údaje jsou vidět na první pohled.