Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Ověřený polygrafický systém umožňující diagnostiku poruch dýchání ve spánku včetně kontroly tlaku CPAP/BiLevel

MiniScreen Plus

 

MiniScreen Plus je komplexní polygrafický systém nejen pro rychlou a spolehlivou diagnostiku spánkové apnoe, ale i kontrolu CPAP / Bilevel terapie. Tento systém je určen pro domácí i klinické použití. Data jsou kontinuálně zaznamenávána z 10 kanálů po dobu minimálně 12 hodin

 1. průtok vzduchu nosem
 2. chrápání
 3. měření saturace kyslíku 
 4. tepová frekvence
 5. pulsní vlna
 6. abdominální dechové úsilí
 7. thorakální dechové úsilí
 8. poloha těla
 9. intenzita osvětlení
 10. CPAP/BiLevel tlak

Přínosy pro uživatele

 • Vyhodnocovací software – umožňuje automatickou klasifikaci apnoe (centrální, obstrukční, smíšená) a hypopnoe, rozpozná pokles saturace, změny v dýchání a artefakty.
 • Přehledné vyhodnocení – grafy zobrazujících noční průběh dýchání, saturace, thorakální a abdominální úsilí, polohu těla a tepovou frekvenci. Zároveň udává informaci o počtu a délce trvání jednotlivých událostí, stejně jako případných poruch souvisejících s polohou těla.
 • Možnosti rozšíření systému – přístroj je možné doplnit o další nepovinné vybavení, tj. snímače k vyšetření systolického krevního tlaku, EKG, EEG, LEG.
Produktový dokument