Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Transportní ventilátor pro ventilaci dospělých a dětí v prostředí magnetické rezonance

ParaPAC Plus model P310NCZ

ParaPAC Plus je transportní ventilátor vhodný pro ventilaci dospělých a dětí v prostředí magnetické rezonance. Je kompatibilní s MR prostředím až do intenzity 3 T. Vyznačuje se jednoduchým a kompaktním provedením bez nutnosti připojení ke zdroji elektrické energie – k provozu postačuje pouze zdroj kyslíku. Jednoduše se obsluhuje. Je potřeba nastavit pouze dechovou frekvenci, dechový objem, max. pacientský tlak a PEEP. K dispozici jsou tyto dechové režimy: Demand, CMV/Demand, CPAP/Flow a Manual. Ventilátor je vybaven vestavěným monitorem inspiračního tlaku a systémem optických i akustických alarmů. K ventilaci pacienta lze použít mix plynů O2/AIR. 

Technická specifikace

 • Pohon ventilátoru: suchý filtrovaný kyslík, 280 – 600 kPa
 • Tidal volume: 70–1300 ml
 • Frekvence: 8–40 bpm
 • Rozsah flow kyslíku: 0–35 l/min.
 • CPAP: 0–12,5 cmH2O
 • PEEP: elektornický, 0–20 cmH2O
 • FiO2: 100% nebo 50%
 • Tlakové omezení s akustickým alarmem: 20–60 cmH2O
 • Systém alarmů: optické a akustické alarmy pro vysokou hodnotu insp. tlaku, nízký tlak / rozpojení, nízký tlak pohonného plynu, vybitá baterie.
 • Baterie pro napájení sytému alarmu: 3,6 V lithium ion baterie
 • Kompatibilita v MR prostředí: 3 Tesla, max. gradient 430 G/cm
 • Pacientský okruh: jednocestný – 1,5 m/22 mm s exhalačním ventilem a tlakovou hadičkou, jednorázový
 • Rozměry: 93 × 235 × 165 mm (v × š × h)
 • Hmotnost: pouze 2,3 kg