Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Adhesivní podložka se čtyřmi integrovanými EKG elektrodami pro získání vysoké úrovně signálu v MR

Quadtrode Adult

Quadtrode Adult je adhezivní podložka se čtyřmi integrovanými EKG elektrodami. Elektrody jsou speciálně navržené pro prostředí magnetické rezonance. Jsou vyrobené z nekovových materiálů. Jejich unikátní design a vlastnosti zajišťují dosažení co nejlepších výsledků při minimalizaci interferencí skenovaného obrazu. Velmi snadno se aplikují.