Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

EKG elektrody na samostatných adhesivních podložkách pro kardiovaskulární vyšetření v MR

Quadtrode CV

Quadtrode CV (Cardiovascular) se skládá ze 4 elektrod umístěných na samostatných adhesivních podložkách. Umístění elektrod na samostatné podložky umožňuje použití při kardiovaskulárních vyšetřeních. Elektrody jsou speciálně navržené pro prostředí magnetické rezonance. Jsou vyrobené z nekovových materiálů. Jejich unikátní design a vlastnosti zajišťují dosažení co nejlepších výsledků při minimalizaci interferencí skenovaného obrazu. Velmi snadno se aplikují.