Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Standardní polygrafické zařízení, které se používá pro detekci poruch dýchání ve spánku.

Chráněno: Scala

Přístroj umožňuje nepřetržitý záznam dat z až 24 měřicích kanálů po dobu minimálně 15 hodin bez redukce dat.

Evidují se signály následujících fyziologických veličin:

 • Průtok
 • Termistor
 • Saturace krve kyslíkem SpO2
 • Tepová frekvence
 • Tepová vlna  
 • Poloha těla
 • Zvuky chrápání (interní mikrofon)
 • Zvuky chrápání (externí mikrofon)
 • PAP (Positive Airway pressure)
 • Okolní světlo
 • Thorakální úsilí
 • Abdominální úsilí
 • 2 x EXG
 • 8 x analogový vstup

Klíčové vlastnosti produktu:

 • Integrované měření diferenčního tlaku činí ze systému Scala zvláště vhodný pro monitorování nastavení ventilace.
 • Termistor – Kromě nosní kanyly lze k měření dechového průtoku pacienta použít termistor.
 • Mikrofon proti chrápání – Na hrtan lze použít senzor pro záznam zvuků chrápání. Pomocí dynamického tlakového signálu z nosní kanyly je možné současně detekovat chrápání.
 • Měření diferenčního tlaku – Integrované měření diferenčního tlaku pro řízení terapií PAP a NIV nabízí velmi kvalitní záznam signálu průtoku při vysokých a rychle se měnících tlacích.
 • Konfigurovatelné porty elektrod – Přístroj je vybaven čtyřmi porty pro připojení elektrod, které lze libovolně konfigurovat a používat pro různá elektrofyziologická měření, jako je EMG, EKG nebo EEG.
 • Záznam dechových pohybů – Kromě technologie tlakových polštářků je možné současně nebo střídavě zaznamenávat dechové pohyby pomocí indukčních pásů (RIP).
 • Vyjímatelná baterie – Vyjímatelná baterie umožňuje rychlé předání zařízení dalšímu pacientovi, aniž byste museli kontrolovat dobu nabíjení.
 • Online a Offline – Místo standardního offline měření je možné provádět online měření. Pro přenos dat ze záznamníku pacienta do počítače je k dispozici volitelná WLAN varianta Scala. Zařízení lze provozovat s kabely nebo bez nich. Lze provádět časově synchronizovaný záznam video a audio signálů, stejně jako časově synchronizovaný přívod externích analogových signálů z terapeutických přístrojů nebo transkutánního monitoru CO2.
 • Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu ani servis. Löwenstein Medical však nabízí pravidelnou plánovanou kontrolu přístrojů, aby byl zajištěn nepřerušovaný a bezproblémový provoz při každodenním používání.