Dodáváme zdravotnické přístroje nepostradatelné pro léčbu pacientů

Masky

Monitorace

Neonatologie

Radiologie

Spánková diagnostika

Urologie

Ventilace a anestézie

Systém pro diagnostiku prostaty a podezřelých lézí

UroNav

Cílená MR / ultrazvuková biopsie je současně standardem v péči o prostatu. Diagnostický přístroj UroNav dokáže spojit snímky MR se snímky ultrazvuku v reálném čase. Díky tomu umožňuje přesnou lokalizaci podezřelých lézí s velmi přesným zacílením bioptické jehly.
Při použití UroNavu odpadá složité mechanické zařízení nebo komplikované, časově náročné nastavení biopsie. Malé lokalizované elektromagnetické pole je generováno a používáno ve spojení s navigačním snímačem umístěným na stávající ultrazvukové sondě. Stačí jednoduše umístit navigační systém nad pacienta.