Dodáváme zdravotnické přístroje nepostradatelné pro léčbu pacientů

Nabídka produktů

BiPAP systém Trilogy 100

Přenosný ventilátor s certifikací Life-Support, který poskytuje 2 typy okruhů – pasivní a aktivní s PAP, pro dospělé i dětské pacienty > 5kg

Detail

DreamStation AVAPS AAM

Ventilátor se automaticky přizpůsobuje měnícím se dechovým potřebám

Detail

EO-150

Velmi lehký, přenosný a současně i modulární ventilátor s možností bateriového provozu až po dobu 24 hodin

Detail

prisma VENT50

Tichý ventilátor pro neinvazivní a invazivní ventilaci v domácím i nemocničním prostředí s širokým rozsahem tlaku až do 50 hPa a režimy MPV a HFT

Detail

DreamStation S/T

Ventilátor určený pro dvouúrovňovou tlakovou ventilaci při léčbě obstrukční, smíšené nebo komplexní spánkové apnoe

Detail

prisma VENT40

Ventilace pro pacienty s CHOPN, OSAS, CSA, hypoventilací při obezitě, neuromuskulárním a restriktivním onemocněním plic s rozsahem tlaku až do 40 hPa

Detail

prisma 25ST

Tichý ventilátor ideální pro pacienty s obstrukční, smíšenou nebo komplexní spánkovou apnoí. Rozsah tlaku 4–25 hPa.

Detail

Pulzní oxymetr PM 60

Přístroj k měření nasycení krve kyslíkem a pulsní frekvence

Detail

Infuzní pumpa MRidium 3860+

Infuzní pumpa do prostředí magnetické rezonance s možností monitorace pulzní oxymetrie

Detail

Infuzní pumpa MRidium 3850

Infuzní pumpa do prostředí magnetické rezonance

Detail

Ferroguard Assure Entry Control

Detektor feromagnetických předmětů, který se upevňuje vně dveří před vyšetřovnu MR

Detail

Ferroguard Screener

Detekujte i ty nejmenší možné feromagnetické hrozby pro MR

Detail